Annonse


Sverige knuser bredbånds-Norge

Sverige ligger langt foran Norge i bredbåndsbanen, og Telia er lokomotivet. Telia har nå 203.000 bredbåndskunder, en økning på hele 66.000 i perioden annet kvartal. 92.000 av disse er ADSL-kunder. Telenor har til sammenligning om lag 6.000 ADSL-kunder.

Ifølge forskjellige beregninger har mellom 380.000 og 420.000 svenske husstander installert en eller annen form for bredbånd. Det er nesten ti ganger så mange som i Norge, men svenskene er likevel langt fra fornøyd, ettersom målsettingen opprinnelig var enda høyere.

Halvert statstøtte

I Sverige får regjeringen nå kritikk for at de ikke har vært villige til å følge opp sine løfter om å bruke 8 milliarder kroner på å skaffe bredbånd til hele folket. Denne rammen er nå i praksis halvert.

En rekke kommuner har avslått den statlige støtten, som de mener er utilstrekkelig til på gjennomføre en økonomisk forsvarlig utbygning av bredbånd, særlig når mange kommuner har store utfordringer i omsorgsektoren og er usikre på nytten av bredbånd til alle.

Annonse


Milliardene ruller

Men fort fremover går det likevel. Telias siste kvartalsrapport forteller mye om hvor hardt det satses på bredbånd i Sverige. Telia investerte 2.227 millioner svenske kroner (1.953 millioner norske) på sine fastnett i første halvår, og mesteparten av dette gikk til forskjellige typer bredbånd (særlig dersom man godtar at ADSL er bredbånd.)

I løpet av første halvår økte antallet ADSL/LAN-tilkoblinger hos Telia fra 80.000 til 122.000, hvorav 14.000 ble levert av tjenestetilbydere på Telias nett. Antallet betalende bredbåndskunder økte med 81.000 til 130.000 i halvåret. Bredbåndskunder på kabel økte med 16.000 til 38.000.

Til tross for denne økningen er det fortsatt vekst i markedet for tellerskrittbasert, oppringt internett-aksess (vanlig telefon og ISDN), som økte med 37.000 til 724.000 kunder i første halvår.

Mot 1,5 million

Fremdriftsplanene tyder på at veksten vil øke. Telia har inngått rammeavtaler med potensiale for 1.026.000 ADSL/LAN-kunder og 441.000 kunder på kabel-tv-nettet.

Dessuten har Telia, som første teleoperatør i Europa, hevder de, besluttet å anvende den nye standarden Ipv6, siste versjon av internett-protokollen, som tillater langt flere internettadresser og muliggjør nye tjenester.

(Telecom.no)

Annonse


Annonse


Annonse