Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Obligatoriske MS-ikoner i XP

Microsoft har satt foten ned, og gir PC-produsenter to valg: Enten ingen XP-ikoner i det hele tatt, eller Microsofts ikoner i tillegg til konkurrentenes.

Windows XP
Duskusjonen har gått høyt i månedsvis om Microsofts rett til å reservere ikon-plasser for seg selv i det nye operativsystemet Windows XP.

Markedsredskap

Microsofts hovedkonkurrenter – som AOL og Sun – har påpekt at Windows XP nærmest er laget som et skreddersydd markedsredskap for Microsoft. Alt er lagt til rette for at selskapet skal kunne markedsføre sine egne tjenester. Bruker du operativsystemet, skal det være enklest å benytte MSN-relaterte ressurser på nettet, via Microsofts innloggingsprosedyre Passport.

Microsoft har svart på kritikken ved å hevde at det i prinsippet er mulig for alle å legge inn ikoner som henviser til alternative tjenester.

Enten eller

Nå viser selskapet kortene sine: Leverandører av PC’er med Windows XP forhåndsinstallert får i realiteten to valg. Enten kan de levere operativsystemet helt fritt for ikoner, inklusive Microsofts egne. Eller så kan de legge inn så mange ikoner de bare vil – forutsatt at Microsofts tjenester er med i pakka.

Ut med Explorer

Tidligere har Microsoft-ledelsen uttalt at de for første gang siden Windows 3.x-alderen ville gjøre det mulig å fjerne nettleseren Internet Explorer helt fra operativsystemet. Med andre ord vil integrasjonen være av noe mildere karakter enn tilfellet er med 98/Me/2000.

Kompromiss

Denne innrømmelsen kom som et resultat av at Microsoft lenge har prøvd å komme til en minnelig ordning med amerikanske myndigheter, som ved dom har slått fast at Microsoft må oppdeles i to selskaper – ett for operativsystemer og ett for applikasjoner som Office og Explorer.

Hittil har delstaten New Mexico inngått eget forlik med Microsoft, og flere stater ventes å følge etter. I lys av dette vil Microsoft åpenbart framstå som kompromissvillig.

I strid med dommmen

IT-analytikere i USA er imidlertid ikke sikre på om taktikken vil lykkes. At Microsoft stiller betingelser for PC-leverandører når det gjelder hvilke selskaper de skal inngå avtaler med, er i strid med intensjonen i dommen, mener for eksempel Rob Enderle i Giga Informations Systems.

Han og andre mener at Microsoft opptrer som en idrettsprimadonna: «Uten oss blir det ingen konkurranse i det hele tatt».