Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Svensk skattefradrag for bredbånd

Skattefradrag for installasjon av bredbånd er det kanskje mange som kunne ønsket seg. Svenskene har hatt det siden nyttår.

Boligeiere, næringsdrivende, aksje- og næringsselskap er i følge svensk lovverk berettiget til skattelettelser ved installasjon av bredbånd. Reduksjonen kan være opptil fem tusen kroner for hver bedrift, bosted eller lokale, avhengig av totale omkostninger for installasjonen.

I Norge finnes ingen slike tiltak, og etter det Nærings- og Handelsdepartementet kan opplyse kan vi sannsynligvis heller ikke vente oss noe slikt innen nærmeste framtid.

– For tiden vurderes ingen slike ordninger. Riktignok har tanken vært luftet, men det har ikke kommet til noen realitetsdrøfting av noe slikt, sier avdelingsdirektør i Seksjon for IT-sikkerhet og infrastruktur Eivind Jahren

– Følger planen

– Vi følger handlings- og strategiplanen fra i fjor, hvor det først og fremst var lagt vekt på stimulering av konkurranse og offentlig etterspørsel. Nå ser jo situasjonen litt annerledes ut enn da, men når tiltakene har begynt å virke, er det meningen å vurdere særskilte videre tiltak, sier Jahren til ITavisen.no.

I en informasjonen om de nye skattereglene heter det at «anslutningen skal vara ny og kunne övervåora multimedietjänester av god kvalitet» for at man skal være berettighet til reduksjonen.

Om svenske myndigheter har kompetanse til å vurdere om tjenestene til enhver tid er gode nok til å kvalifisere for fradrag på skatten, vites ikke.

Informasjon om svenskenes skattereduksjon finner du på www.rsv.se.

Den norske regjeringens handlingsplan for bredbåndskommunikasjon av 11.oktober 2000 er å finne på odin.dep.no.

Stikkord: internett