Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Bare 35.000 private bredbåndkunder

De to kabeltv-selskapene UPC/Chello og Telenor Avidi har majoriteten av bredbånd internett-kundene i Norge med sine om lag 25.000 abonnenter.

Det er vanskelig å få ut konkrete tall, men sannsynligvis er det mellom 35 og 40.000 som har bredbånd internett i landet.

Enkelte spådommer sier at det 100.000 husstander i Norge skal ha bredbånd internett ved juletider i år. Dersom dette tallet skal nås, må det med andre ord rulles ut over 8.000 abonnenter per måned.

Teknisk sett er dette neppe særlig vanskelig, det er mer et spørsmål om folk vil føle at de tilgjengelige tjenestene rettferdiggjør investeringene de må gjøre for å få bredbånd internett.

Tregt for ADSL

Det er ikke enkelt å få ut konkrete tall på antallet bredbåndskunder fra aktørene i bransjen. Telenor hadde etter første kvatal levert internett via ADSL til rundt 3000 private abonnenter. Sannsynligvis har dette tallet økt til rundt 5000 i dag, men det får vi ikke bekreftet før neste kvartalsresultat legges fram.

ADSL-konkurrenten NextGenTel forteller at de har rullet ut om lag 2500 linjer til privatmarkedet. Den høyt profilerte Bredbåndsfabrikken sliter tungt finansielt og har etter det vi kjenner til kun et par hundre kunder.

I tillegg kommer en rekke små lokale og regionale bredbåndaktører – oftest med trådløse samband. Disse har typisk noen hundre kunder hver. Tilsammen summerer disse seg opp til et par tusen kunder.

Dermed kommer vi fram til et riktignok høyst usikkert tall på antallet bredbånd internett-kunder i Norge på mellom 35 og 40.000 kunder.

Halvparten av kundene

Kabeltvselskapene er konsentrert om leveranser til borettslag og til nød tettbebygde villaområder. Informasjonssjef Wibeke Brusdal i UPC oppgir at av selskapets 474.000 tilknyttede husstander er det 140.000 som har et nett som gjør at de kan få bredbånd internett. Av disse igjen er det 18.600 som hadde slått til på tilbudet om internett via kabeltvnettet ved utgangen av første kvartal.

Informasjonssjef Atle Lessum i Telenor Avidi forteller at de har oppgradert nettet sitt slik at de har 57.000 som kan få bredbånd internett av de 349.000 husstandene de har kabel til. Av disse er det 6000 som har internett-abonnement. Da er Alfanett i Bærum inkludert. Tilsammen har de kabeltvselskapene altså 24.600 internettkunder via kabeltv. I tillegg til dette skulle konkurrenten Smartcall ifølge sine tidligere planer ha rundt 4-6000 bredbånd internettabonnenter.

Økt oppmerksomhet

Wibeke Brusdal i UPC forteller at oppmerksomheten rundt bredbånd og økt konkurranse har virket positivt på etterspørselen, selv om det også betyr større konkurranse. – Vi føler vi har et godt tilbud som er konkurransedyktig. I tillegg har vi både telefoni, fjernsyn og bredbånd internett over samme kabel, noe som er en fordel for oss, sier hun.

Økt hastighet

Atle Lessum i Telenor Avidi forteller at selskapet er inne i en prosess der de vurderer å tilby høyere hastigheter på bredbånd internett. Hittil har selskapet ikke markedsført sine internett-tjenester særlig aktivt. Når de nye tilbudene er klare forventer han at økt markedsføring vil gi selskapet et hopp oppover statistikken.

– At vi vil tilby høyere hastigheter på bredbånd internett er et svar på etterspørselen fra kundene, sier Lessum.

Det har ikke lykkes oss å innhente tall fra Bredbåndsfgabrikken, men sannsynligheten taler for at de pr. i dag har under 1000 operative kunder.(Telecom.no)

Stikkord: internett