Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Full krig om bredbånd

Boligsamvirket NBBL mener Bredbåndsfabrikken bryter med prinsippet om at beboerne skal eie sine egne nett.

NBBL-logo
Dette skriver Aftenposten i dag.

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er fellesorganisasjonen for norske boligbyggelag. 102 boligbyggelag står tilsluttet NBBL. Disse forvalter rundt 4.000 borettslag med 240.000 boliger over hele landet.

Prinsippavtale

NBBL har inntil nylig hatt en prinsippavtale med Bredbåndsfabrikken. En stort andel av de rundt 14 000 leilighetene som har Bredbåndsfabrikken som leverandør i dag er tilknyttet NBBL.

Hver i sær

NBBLs ankepunkt mot Bredbåndsfabrikken er at deres teknologi på det nærmeste gjør det umulig for NBBL å opptre kollektivt. Bredbåndsfabrikken kan forholde seg til hver enkelt beboer separat, og på sikt tegne individuelle avtaler.

Telenor-avtale

Dette liker NBBL dårlig. Fra før av har de en lukrativ avtale med Telenor, der de ved å forplikte sine medlemmer til å være Telenor-kunder i lang tid framover skaffer millioner i felleskassa. Denne avtalen gir medlemmene langt rimeligere telefonregning enn normal pris.

På tross av dette har forbrukermyndighetene har vært mildt sagt lite begeistret for den slags avtaler.

Også OBOS

OBOS, den andre store kollektive boligaktøren i Norge, har inntatt samme standpunkt som NBBL. De har med et visst hell fått flere av Bredbåndsfabrikkens konkurrenter, blant dem Telenor Avidi og UPC, til å godta vilkårene om borettslagenes kollektive eierskap av kabelnettene.

Ikke overraskende har Telenor Avidi vært mest velvillige, mens UPC og Bredåndsfabrikken har strittet i mot i det lengste.

Både OBOS og NBBL mener medlemmene deres kan høste store økonomiske fordeler ved å opptre kollektivt overfor bredbåndsleverandører.

Stikkord: internett