Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Slik har vi testet bredbåndslinjene

Det er utallige måter å teste en internettforbindelse på. Vi har forsøkt å gjenskape et nogenlunde typisk norsk bruksmønster.

Over en periode på en minst en hel uke har vi flere ganger daglig (morgen, ettermiddag og kveld) kjørt både nedlasting og opplasting av filer.

Vi har lastet ned mest fra Norge, men også fra Sverige og USA. Vi har beregnet gjennomsnittelig overføringshastighet ut fra disse målingene, som gjenspeiler et relativt typisk norsk bruksmønster.

For å sammenligne verdi for pengene hos de ulike operatørene har vi beregnet en gjennomsnittelig kbit/sekund-verdi ut fra følgende vekting av testresultatene:

Opplasting til Norge er vektet med 5%,
nedlasting fra Norge 65%,
nedlasting fra Sverige 10%,
og nedlasting fra USA 20%.

Samlet blir det for hver test lastet ned om lag 500MB, og lastet opp om lag 300MB, fordelt jevnt over perioden.

Vi har beregnet gjennomsnittelig ned- og opplastingshastighet i prosent av teoretisk hastighet.

Nedlasting

  • Tre hardt komprimerte filer på hhv. 1, 5 og 10MB er lastet ned fra vår egen webserver, som står på høykapasitetsnettet til KPNQwest her i Oslo.
  • En .zip-fil på rundt 5MB er lastet ned fra ftp.sunet.se i Sverige.
  • Den tilsvarende .zip-filen er lastet ned fra simtel.net i USA.

Opplasting

De tre filene vi lastet ned fra vår egen webserver ble lagt tilbake på samme server.

Stikkord: internett