Bredbåndstesten vignett

Annonse


Den store bredbåndstesten

Bredbåndstesten vignettVi gjorde to tester: En test der våre journalister gjorde hastighetstester over tid på en begrenset antall bredbåndtilbydere. Så har også 4.000 av våre lesere testet sine hastigeter via ITavisen.nos tjeneste.

Først testet vi UPC/Chello, Telenor Avidi, Telenor ADSL og Bredbåndsfabrikken ved å laste opp og ned filer på henholdsvis 1, 5 og 10 MB til og fra vår egen server.

Enkelt

Vi brukte den enklest tenkelige FTP-klienten, den DOS-baserte som fremdeles ligger i Windows.

Dermed oppnådde vi maksimal forutsigbarhet, og minimale forstyrrelser fra flaskehalser på nettet, ulike nettlesere og lignende.

Annonse


Vi passet på å teste ulike tider på døgnet, for å fange opp variasjoner.

Lesernes egen test

Den andre testen er det dere – leserne – som står for. Nærmere 3.000 av dere har vært inne på vårt speedometer, som har stått på forsida i tre uker nå.

Her har abonnenter fra både NextGentel, UPC/Chello, Telenor Avidi, Bredbåndsfabrikken, Alfanett og Telenor ADSL vært inne.

På grunnlag av disse data har vi beregnet veide gjennomsnittsverdier som viser hvor stor prosent av den hastigheten leverandørene lover de faktisk leverer.

Kilobit pr. krone

I tillegg har vi sett på forholdet mellom hastighet og pris, og beregnet hvor mange kilobit pr. sekund pr. krone du får hos hver leverandør.

I en klasse for seg er Bredbåndsfabrikken. Når det gjelder objektiv ytelse, leverer de riktignok ikke mer enn ca. 50 prosent av hva de lover. Men tar vi prisen med i betraktning, knuser de all konkurranse.

De andre stiller nokså likt. UPC er en hårfin vinner når det gjelder kilobit pr. krone. Når det gjelder ytelsen, varierer verdiene mellom 70 og 95 prosent av teoretisk oppnåelig hastighet.

Stabiliteten til den enkelte leverandør har vi ikke målt spesifikt, men subjektive inntrykk sier oss at det her er vanskelig å generalisere.

Regionale forskjeller

Våre egne tester viser for eksempel klar forskjell mellom UPC-abonnenter på ulike steder i Oslo, nærmere bestemt Kampen og Risløkka. Disse stedene ligger underlig nok på samme kant av byen, men muligens på ulike nettverk.

Når det gjelder de øvrige leverandørene, synes det ikke som om forskjellene er spesielt store, verken på landsbasis eller internt i storbyene.For øvrig overlater vi til leseserne å trekke sine egne konklusjoner, på grunnlag av tabellene.

Hva skal jeg velge?

Hvilken leverandør du skal satse på? Tja. Først og fremst må du finne ut hvem som kan levere hos deg. Bor du i blokk, er sjansene større for å ha flere å velge i enn om du bor i enebolig.

Samtidig kan et vrangvillig borettslagsstyre effektivt eliminere muligheten for kabelabonnement fra Avidi eller Chello.

Et annet skjær i sjøen er tidsfaktoren. Mange har måttet vente både vinter og vår før lija blir åpen og data ruller inn i hittil uante hastigheter.

Vårt råd er: Sjekk først hva du kan få og når du kan få det, og velg deretter den leverandøren som gir best ytelse pr. krone.