Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Bestilte ADSL – fikk karantene

Sier du opp fasttelefonen for å frigjøre kobberet til en ADSL-konkurrent av Telenor, kan du få trøbbel. Telenor har opptil tre måneders karantene på kobberlinjene sine.

Fremdeles er det Telenor som eier den siste biten med kobberlinjer inn i huset vårt. Disse linjene gjør at vi får fasttelefon tilgjengelig i huset. Den samme linjen kan benyttes til å levere internettilknytning via ADSL (Asynkron Digital Subscriber Line).

Fryser telefonlinja

Lesere som har vært i kontakt med ITavisen.no har fortalt om at de har fått to måneders karantene da de sa opp sitt kundeforhold med Telenor. Hos Telenor Kundeservice får ITavisen.no opplyst at de kan være opptil tre måneders karantene etter at du har sagt opp telefonabonnementet hos Telenor.

Det betyr i så fall at ingen andre teleaktører kan tilby deg tjenester på telefonpluggen i hjemmet ditt denne karantenetiden.

Fikk karantene

En våre lesere hadde i lengre tid forsøkt å skaffe seg ADSL. Telenor var ikke leveringsklar med ADSL i området han bodde. Deretter ringt han NextGenTel som lovet ham installasjon i løpet av kort tid.

Men omstendighetene gjorde at NextGenTel heller likevel ikke kunne levere med det første.

Vår leser bor i en bolig med to boenheter, og sannsynligvis var det bare trukket frem kabler slik at med to ISDN-abonnement i huset, var alle kabelparene opptatt.

Løsningen kunne være å si opp telefonabonnementet hos Telenor for å frigjøre kobber. I følge NextGenTel var dette OK, og han ga selskapet en fullmakt til å si opp abonnementet i forbindelse med installasjon.

Men så kom det store problemet:

– Jeg har fått en e-post fra NextGentel der de sier at dette ikke lar seg gjøre, fordi Telenor har innført en to måneders karantene på oppsagte linjer. Det vil si at NextGentel ikke får lov å røre kobberet dersom telefonabonnementet er oppsagt, forteller ITavisen.nos leser.

Telenor usikre

Da ITavisen.no ringte kunne informasjonsdirektør Ole Magnus Grønli i Telenor Internett verken bekrefte eller avkrefte karanterutinene hos Telenor.

På Telenors Kundeservice fikk ITavisen.no etter hvert bekreftet at det finnes en karantene på opp til tre måneder. Men personen på Telenors Kundeservice kunne ikke forklare årsaken til at de opererer med karantene.

NextGenTel opplyser at de er avhengig at det finnes to kobberlinjepar i boligen.

– Det er lite vi kan gjøre dersom kabelparene er opptatt. Det er ikke ofte vi kommer over denne problemstillingen, men jeg synes likevel det er rart man har noe slik som en karantene, sier markedsdirektør Morten Ågnes i NextGenTel.

Han uttrykker imidlertid optimisme for situasjonen som oppstår når man senere i år får linjedeling (delt aksess).

Flere med trøbbel

Også en annen av våre lesere møtte problemet med karantenetid, da vedkommende bestemte seg for å skifte fra Telenors ADSL til Catch Communications SDSL-tilbud. Også her var problemet det samme – han bodde i et boligkompleks uten ledige kobberpar.

Han tenkte straks at det ledige paret som i dag benyttes på fasttelefonen kunne brukes, da han ikke trengte denne linjen.

-Telefonlinjen trengte jeg ikke i utgangspunktet, men bestilte den da Telenor var eneste muligheten til å få ADSL der jeg bor, og de forlanger at man også skal ga telefon- eller ISDN-abonnement hos dem, forteller denne leseren.

Men så enkelt er det ikke å skifte fra Telenor til en annen leverandør over natten.

-To måneder etter at du har sagt opp eksisterende abonnement, kan vi overta det da ledige kobberparet til bruk for SDSL. Denne regelen er satt av Telenor og kan per dags dato ikke avvikes, var meldingen fra Catch.

Neste e-post fra Catch Communication lød slik:

-Dette kan løses ved at du avbestiller en eksisterende telefonlinje, slik at vi kan bruke det da ledige kobberparet til levering av en SDSL-linje. Dette kobberparet kan ikke overtas før det er gått to måneder i henhold til regler fra Telenor. Dette betyr at du i prinsippet vil være uten fasttelefon like lenge

Telenor kunne ikke svare

Så vår leser kan ikke si opp telefonabonnementet fra Telenor uten å miste sitt ADSL-abonnement, da dette er bundlet. På en annen side kan han ikke få installert SDSL på et kobberpar han ikke benytter, før kobberet har hatt to måneder karantene.

Han hevder å ha vært i kontakt med nærmere 30 mennesker i Telenors ulike avdelinger, men ingen kunne bekrefte eller avkrefte karanteneregelen, og derfor ikke gi en fornuftig begrunnelse på saken.

Stikkord: Mobil