Deskill

Annonse


Barn kartlegger barns nettvaner

DeskillDet pågår et intenst arbeid over hele kloden for å beskytte barn og unge mot “skadelig innhold” på Internett, gjennom klassifisering og filtreringstiltak.

Samtidig finnes det sørgelig lite forskning som gir et klart bilde av hva barn og unge oppsøker på nettet. Hvilke tjenester som er mest populære – kort sagt hva nettbrukerne av den yngre garde bruker nettet til.

En million til skoleklasser

“I diskusjonen om beskyttelse av barn og unge på nettet, er det helt essensielt å ha inngående kjennskap til dette, og da særlig omfanget av hvor mye »uønsket» eller forbudt materiale de er i kontakt med (spesielt voldsskildringer og pornografi)”, skriver Statens Filmtilsyn på sin hjemmeside.

Kulturdepartementet har derfor gitt Statens Filmtilsyn to millioner kroner til “Tiltak som kan gi innsikt i barn og unges bruk av innhold på Internett”. Halvparten skal gå til prosjekter initiert og drevet frem at Filmtilsynet, mens en million deles ut til foreninger, skoleklasser og andre som har gode prosjekter på lur.

Annonse


Også mye positivt

Pengene er først og fremst satt av til prosjekter som kan øke innsikten i barn og unges bruk og opplevelse av voldsskildringer i billedmediene. Men rådgiver Trygve Panhoff i Statens Filmtilsyn mener det er viktig også å fokusere på nettets mer positive sider

– Dataspill og Internett brukes jo også til mye positivt. Vi er interessert i hvordan barn og unge selv opplever dette – deres egne vurderinger av innholdet. I første rekke leter vi etter fagpersoner som kan utføre forskningsprosjekter på temaet. Neste steg er å dele ut 1 million kroner av prosjektmidlene til foreninger, skoler, fritidsklubber og andre som har noe å bidra med, sier Panhoff til ITavisen.no.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse