Annonse


– Norge trenger flere IT-kvinner

– Under 10 prosent av de ansatte i IT-bransjen er kvinner. Dette er et bekymringsfullt lavt tall, sier Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge, til ITavisen.no. – Det er simpelthen altfor få kvinnelige ledere og for få kvinnelige nerder.

Mange dyktige kvinner

Hoff mener den sørgelige situasjonen for det annet kjønn i nerdeverdenen skyldes to faktorer; for det første er det for få kvinner som ønsker å bli ledere i IT-bedrifter, for det andre stenges de ute av et mannsdominert miljø.

– Det finnes selvsagt mange dyktige kvinner i vårt miljø, men vi trenger langt flere for å oppnå en balanse mellom kjønnene. Derfor har vi tatt initiativet til et mentorprogram for kvinner, der ledere for flere av de største IT-bedriftene vil delta som mentorer for kvinner som vil opp og frem. Kirsti Kierulf fra Antares vil være primus motor for IKT-Norges kvinneprosjekt, sier Hoff til ITavisen.no.

Venter et kvinneras

Før mentorprogrammet blir en realitet vil IKT-Norge foreta et kartleggingsprosjekt for å finne hindringene for at kvinner kan gjøre karriere i IT-næringen. Dette er ikke minst viktig fordi stadig flere kvinner velger å ta en IT-utdannelse – man venter derfor et ras av kvinnelige søkere til datajobber de neste årene.

Annonse


– Et viktig tiltak for å få disse nyutdannede inn i bransjen er å øke trivselen for kvinner på arbeidsplassen. En nøkkel til dette er flere kvinnelige ledere, mener Hoff.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse