Annonse


Kraftlagene inn i bredbåndskampen

Før påsken skal de første kundene kobles til BKK (Bergens Kommunale Kraftselskap) sitt bredbåndsnett.

Har allerede nettilgang til kundene

– Hvorfor har kraftlaget BKK bestemt dere for å tilby bredbånd?

– Fordi vi allerede er leverandører av et elektrisitetsnett har vi nettilgang til alle kundene, og finner det derfor naturlig å tilby dem bredbånd. Vi har nettstasjoner like ved hjemmene til våre kunder, og har kortere vei fremt til kundene enn alle konkurrentene og kan også gi flere tjenester, sier informasjonsdirektør Kjell Harald Lunde i BKK, til ITavisen.no.

BKK har som plan å bli den dominerende bredbåndsutbyggeren på Vestlandet. Innen 2004 skal selskapet tilby alle sine 150.000 strømkunder bredbåndsforbindelse.

Annonse


Spinner fiber over Vestlandet

Med utgangspunkt i alle kraftledninger og trekkerør er det lett å bygge opp et komplett kommunikasjonsnett ved hjelp av fiberkabler. BKK har allerede bygd opp deler av dette nettet. Det er spunnet fiber fra Os til Sognefjorden med forgreininger ut til alle bydelene i Bergen.

Selskapet har også et fortrinn når det gjelder å bygge ut det overliggende nettet som skal binde de forskjellige områdene sammen (transmisjonsnett).

– Telenors ADSL benytter kobberkablene. Dette er ikke bra nok i lengden og kan ikke yte de samme hastighetene som vi kan med fiber. BKK har fiberkabel til hver nettstasjon, og noen kunder får fiber helt frem. I tillegg benytter vi radionett og strømnettet, forteller Lunde.

Fibernettet skal bygges videre ut i årene som kommer. De første som kan bli tilknyttet fibernettet vil være borettslag med fri disposisjonsrett til egen intern kabling.

IP-telefoni kommer i år

I spredt bebyggelse vil vi i første rekke bruke radiosendere montert på BKKs nettstasjoner for å nå frem med bredbånd til det enkelte hjem.

I innebærende år skal BKK også komme med et tilbud på IP-telefoni, men Lunde kan ikke si når dette vil skje.

I dag har kraftselskapet 150.000 kunder, og målet er å tilby alle disse kundene bredbånd innen 2004.

Kraftlagene har et godt utgangspunkt

-Det er naturlig at kraftlag ser på denne muligheten. De aller fleste kraftlag har et godt utgangspunkt for å tilby bredbåndsaksess.

Lunde mener at mange kraftlag har et langt bedre utgangspunkt enn Telenor, som har lenger avstand fra sine sentraler til enkeltkundene.

– Bredbåndstilbudet på10 Mbit/s kun vil koste 375 kroner pr. måned Etableringskostnaden for bredbånd gjennom BKK vil være 1985 kroner, forteller Lunde, som påpeker at de tilbyr høyere hastighet til en billigere penge enn det konkurrentene gjør.

Når tilbudet om ip-telefoni kommer vil det trolig koste 85 kroner per måned.

BKK AS er morselskapet i BKK-konsernet. BKK AS er eid av 20 kommuner mellom Hardangerfjorden og Sognefjorden og Statkraft. BKK ble stiftet den 2. juni 1920 av Bergen og 11 omlandskommuner.

Rike kraftlag

Også andre steder i landet ser vi at rike kraftlag er på vei inn i bredbåndsmarkedet. Finnmark Bredbånd er et selskap som forsøker å trekke med seg samtlige kraftlag i fylket i bredbåndsutbyggingen.

– Alle kraftlagene i Finnmark har penger på bok, og er i tillegg interessert i å bidra til å styrke infrastrukturen i sine lokalsamfunn, sier Stian Eliassen, salgssjef i IT kontorsystemer som er medeiere i Finnmark Bredbånd.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse