Annonse


Hilary vil ha bredbånd til alle

Clinton er valgt inn i Senatet som demokratisk representant for New York. I likhet med mange andre politikere fra sitt parti vil hun ha slutt på det som kalles det digitale klasseskillet.

Hjelp til nett

– Min plan vil hjelpe flere New York-innbyggere og flere amerikanere ut på nettet og inn i det 21. århundres økonomi ved å stimulere gründervirksomhet og nyvinning og rive ned de mest hardnakkede hindrene for økonomisk vekst i vår stat og vår nasjon, sa hun da hun introduserte det nye lovforslaget.

Distriktspolitikk

Lovforlaget innebærer at den føderale forskningsinstitusjonen National Science Foundation får et særskilt ansvar for å finne løsninger som kan gjøre utbyggingen av grisgrendte strøk i USA enklere og mer attraktivt for de i all hovedsak private utbyggerne .

Statsobligasjoner

I tillegg vil småkommuner, skoler og institusjoner kunne bruke statsobligasjoner som sikkerhet for lån til å bygge ut DSL, kabel og trådløse bredbåndsforbindelser.

Annonse


Clintons politiske motstandere påpeker at demokratene er tidligere ute med sitt forslag enn teleselskapene er med sine utbyggingsplaner. De mener at det neppe er praktisk mulig med et offentlig engasjement når de private utbyggerne bare så vidt er i startgropa.

Stoppes av Kongressen

Mange påpeker også at Clintons lovforslag ikke er nytt. Flere ganger tidligere har noe lignende blitt foreslått, for så å bli avvist av en overveiende republikansk Kongress.Det er imidlertid liten tvil om at bredbånd er et populært emne blant amerikanske politikere for tiden.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse