Annonse


Bredbånd til grisgrendte strøk

Selskapet Finnmark Bredbånd har nå tenkt å bygge et bredbåndsnett i Finnmark. Bak står kraftlagene og IT kontorsystemer.

– Foreløpig er det bare Luostejok kraftlag i midtfylket og IT Kontorsystemer som står bak selskaper. Men vi er nå i løpende samtaler med de øvrige kraftselskapene som har meldt sterk interesse. Målet er at alle de lokale kraftlagene skal gå inn på eiersiden, sier Stian Eliassen, salgssjef i IT Kontorsystemer.

Eget stamnett

Det er to typer bredbånd som i dag tilbys Finnmarkingene; Kabel-TV og radionett. I tillegg bygger man ut fiberoptisk kabel.

På grunn av den spredte bosetningen er det naturlig nok mest aktuelt å bruke radiolinker de fleste stedene i Finnmark.

Annonse


Finnmark Bredbånd tar sikte på å bygge ut et eget stamnett for distribusjon av bredbånd i Finnmark. I første byggetrinn har selskapet planlagt over 45 mil stamnett, som skal bygges med radiolinjer.

35 prosent i mai 2001

– Alle kraftlagene har i dag penger på bok, og det er nå en sterk vilje til at befolkningen skal få nytte av det. Et felles mål for aktørene er blant annet at befolkningsgrunnlaget skal opprettholdes, sier Eliassen.

Det er selvsagt også svært viktig at det legges til rette for næringsvirksomhet i fylket.

Finnmark Bredbånd har som mål at mesteparten av bedriftene og privatbrukerne i Finnmark skal få tilknytning til deres bredbånd. Planen er at 35 prosent av befolkningen skal være dekket innen mai i år. Innen august skal ytterligere ti prosent har mulighet å knytte seg til nettet.

Opptil åtte Mbit/s

– Hvor mye båndbredde kan dere tilby kundene?

– Vi tilbyr hastigheter fra 384 Kbit/s opp til 8 Mbit/s. I løpet av sommeren skal også vår bredbåndsportal være på plass. Da vil alle kundene, også de som bare betaler for 384 Kbit/s få en hastighet på 2 Mbit/s på tjenestene som ligger under denne portalen. Store aktører, som NRK, TV2 og Big Brother, er aktuelle partnere.

I løpet av våren og sommeren skal man etter planen også ha et tilbud på IP-telefoni.

– IP-telefoni er i dag under betatesting i vårt nett. Våre kunder kan faktisk ble helt uavhengige av Telenor når dette tilbudet er på plass.

Finnmark Bredbånd har valgt en annen standard en de øvrige bredbåndstilbyderne. Den teknologiske løsningen kommer fra Vicom, som leverer trådløs aksess og stamnett.

Historikk

Det hele begynte med at Luostejok Kraftlag AL og IT Kontorsystemer AS isamarbeid ønsket å bygge ut bredbånd i Luostejok Kraftlags konsesjonsområde(Karasjok og Lakselv).

Utbyggingen er her satt i gang, og Karasjok har per i dag en basestasjon for trådløs aksess. Her er det også planlagt flere basestasjoner i løpet av våren for å ha tilstrekkelig kapasitet og dekning for fremtiden.

Per i dag er det bredbånd tilgjengelig delvis i Alta og i Hammerfest, som lokale aktører står bak. Finnmark Bredbånd har bygget ut nett i Karasjok.Cirka 600 innbyggere Finnmark Bredbånd tar sikte på å dekke større tettsteder/byer i Finnmark. Det er ennå ikke tatt standpunkt til hvilket befolkningskrav som stilles for at en utbygging i hvert enkelt tettsted skal igangsettes, men en vil estimere dette til 5-600 innbyggere.

Eliassen forteller at den foreløpig erfaringen med radionettet er meget god. I 40 kuldegrader i Karasjok, var opptiden 99,98 prosent.

Uten pengestøtte

Regjeringen skrev i sin Bredbåndsmelding at det offentlige skal stimulere til utbygging av bredbånd. Finnmark Kraftlag har ikke sett snurten av noe stimulering fra offentlige myndigheter, og har heller ikke troen på at etterspørsel fra skoler og kommuner vil stimulere nevneverdig.

Håpet er at offentlige myndigheter vil plassere mer av sin virksomhet i grisgrendte strøk, som Finnmark, for å bidra til et bærekraftig samfunn.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse