Annonse


– Dette vet vi om stråling!

På et seminar om mobiltelefoner og helse i Oslo følte Merete Hannevik at hun måtte oppklare hva Statens Strålevern foreløpige konklusjon var om det mye omdiskuterte emnet.

– Jeg føler meg misbrukt av media, og mine kommentarer har blitt klipt ut og satt sammen helt ute av kontekst, sier Merete Hannevik om et innslag som ble sendt på riksdekkende TV i går, mandag 5. mars.

Dette er status for Strålevernet vi vet i dag, forklarer Hannevik, som i natt har ligget søvnløs på grunn av TV-reportasjen hun var med i:

På basis av dagens kunnskap og anbefalte retningslinjer antar man at bruk av mobiltelefoner og andre trådløse telefoner ikke innebærer noen risiko for helseskade. Men foreløpig er forskningsresultatene for ufullstendige til å trekke en endelig konklusjon.

Annonse


Strålevernet går altså ut ifra at det i dag ser ut som om mobiltelefoni er relativt trygt, men er inneforstått med at det kan være muligheter for helserisiko, og at det trengs mer forskning på området. Dette synspunktet var stort sett også rådende blant seminarets øvrige foredragsholderne, hvor NTNU, Telenor, Ericsson, og NetCom var representert.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse