Annonse


Så mye stråler mobilen din

Det finnes en rekke institusjoner og organisasjoner som er opptatt av å advare mot bruk av mobiltelefoner. Selv om store undersøkelser ikke har klart å vise noen sammenheng mellom mobiltelefoni og helseskader, mener mange at vi bør være føre var.

Hva er SAR

SAR er en måleenhet som angir mengden av radiofrekvensenergi som absorberes av kroppen. I store mengder kan denne energien skade celler. Høyeste tillatte SAR-verdi er av FCC (The US Federal Communications Commission) satt til 1,6 W/kg. Verdiene i tabellen er maksimalverdier målt med telefonen plassert mot øret.

Erstatningssøksmål

Ved enkelte anledninger har pasienter med svulst i hodet gitt mobiltelefonen skylda. Har de rett vil amerikanske advokater ha funnet enda et pengebasseng de kan bade i. For mobilprodusentene vil det bety tap i milliardklassen. Da er det kanskje ikke rart at partene har vondt for å enes.

Uavhengige undersøkelser

Det har vært gjennomført en rekke undersøkelser for å påvise skadeeffekter av mobiltelefoni. De fleste av undersøkelsene hevdes å være uavhengige. Foreløpig har ingen kunnet dokumentere noen slik sammenheng. Først om noen år kan man si noe sikkert om langtidseffekter.

Annonse


Det er uansett ikke skadelig å være forsiktig. Her er et utdrag av listen over SAR-verdier for de vanligste mobiltelefonene slik den presenteres av African Cellular. Finner du ikke din telefon kan du prøve: http://www.sardata.com/sardata.htm, eller http://www.cellular.co.za/.

Produsent Modell SAR (W/Kg) (Mindre er bedre)
Benefon Twin Dual 1,01
Ericsson A1018 0,88
Ericsson SH888 0,42
Ericsson R310 0,94
Ericsson R320s 0,94
Ericsson T18 0,61
Ericsson T28 1,49
Motorola Timeport L7089 1,0
Motorola v.3688 0,02
Motorola T2288 0,54
Motorola P7389 1,0
Motorola Timeport 9250 1,0
Nokia 2110 0,44
Nokia 3110 1,24
Nokia 3210 1,14
Nokia 3310 0,75
Nokia 6110 0,87
Nokia 6150 0,69
Nokia 6210 1,19
Nokia 7110 0,76
Nokia 8110 0,73
Nokia 8210 0,72
Nokia 8890 0,53
Nokia 8850 0,22
Nokia 8810 0,22
Panasonic G250 0,95
Panasonic GD92 1,07
Philips Diga 1,06
Philips Savvy 1,11
Philips Genie 1,05
Samsung SGH 2400 1,17
Siemens C25 0,72
Siemens M35i 1,14
Siemens C35i 1,19
Siemens S35i 0,99

Listen er satt sammen av informasjon fra www.domode.com, US FCC, US FDA, Wich! Group UK og UK National Physical Laboratory.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse