CD-R

Annonse


Billigere import av CD og DVD

CD-RFinansdepartementet besluttet onsdag å fjerne merverdiavgiften på postordrevarer med en verdi under 200 kroner. Finansminster Karl Eirik Schjøtt-Pedersen sier tiltaket er et viktig steg på veien mot å gjøre bestilling over Internett til en enkel og rimelig affære.

– Jeg er opptatt av at alle som bestiller varer over internett skal få varen raskt, enkelt og greit utlevert på postkontoret – uten forsinkelser og uten å måtte betale er stort gebyr til Posten, sier finansministeren i en pressemelding fra Finansdepartementet.

Måtte punge ut til Bondevik

Bondevik-regjeringen innførte i 1999 en merverdiavgift på alle postordrepakker med verdi under 200 kroner. Resultatet var at blant andre musikk- og filmentusiaster plutselig måtte fylle ut en haug med skjemaer og betale i dyre dommer for å få importert CD’er og DVD-filmer fra utlandet. Men nå blir alt så meget bedre.

– Vi avvikler den ordningen den forrige regjeringen innførte, og setter i stedet inn ressursene på å få til et enkelt og brukervennlig system som også vil kunne omfatte dyrere varer som det alltid har vært avgiftsplikt for, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Annonse


Når det gjelder de dyrere varene finansministeren nevner, opplyses det fra Finansdepartementet at de vurderer enklere, elektronisk fortolling. Men det finnes ennå ingen konkrete planer i den retning.

Har skapt mye frustrasjon

Finansministeren sier han har stor forståelse for at mange som har kjøpt småvarer over internett ønsker å motta disse uten forsinkelser og uten å betale det relativt høye gebyret som varene er blitt ilagt på postkontoret.

– Innføringen av avgiftsplikt for disse småpakkene har skapt mye frustrasjon og ulemper for brukerne, sier Schjøtt-Pedersen. – Jeg er også kjent med at det har oppstått misforståelser om hvilke forsendelser som har vært omfattet av ordningen, slik at både gavesendinger og gratis reservedeler tilsendt fra utlandet er blitt forsøkt fortollet og ilagt gebyr på postkontoret.

Gratis fortolling

Reglene om moms på de små postordrepakkene ble innført 1. mars 1999 – og avvikles fra samme dato i år. Bakgrunnen for regelendringen i 1999 var påtrykk fra næringsdrivende som konkurrerer med utlandet i postordremarkedet, f eks innen filmframkalling og kosmetikk.

Finansdepartementet og Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD) har siden forskriften ble innført lagt ned mye arbeid i å forenkle fortollingen, og blant annet innført gratis fortolling over Internett. Likevel har postgebyr og forsinkelser skapt problemer for brukerne.

Fortolling over Internett: www.toll.no/tvinninternett

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse