Napster + lovparagraf

Annonse


Ny lov bremser gratismusikk

Napster + lovparagraf

Lovteksten om kopiering av digitalt materiale, eller EU sitt «direktiv om opphavsrett», ble onsdag vedtatt i Europaparlamentet. Formålet er å gjøre det enklere for opphavsmenn å forhindre ulovlig kopiering av beskyttet materiale.

Forkjempere for forbrukernes rettigheter mener det nye direktivet beskytter artistenes rettigheter, uten å diskriminere forbrukerne.

Sikrer kvaliteten

– Dette er veldig bra. Parlamentet har godkjent en lovtekst som sikrer opphavsmannen enerett til sitt eget materiale på nett, og som muliggjør en godtgjørelse når musikken lastes ned, sier Inger-Elise Mey i TONO til ITavisen.no.

Annonse


– Lovforslaget slår dessuten et slag for kvaliteten, både på tjenestene og musikken, ettersom det legger tilrette for lovlige tjenester for musikkformidling. Vi håper selvsagt dette kan bidra til en dreining mot de brukervennlige tjenestene.

Kritiske røster blant musikerne og plateselskapene hevder imidlertid at de nye reglene fra EU ikke gir tilstrekkelig beskyttelse eller de rette våpnene for å bekjempe den ulovlige kopieringen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse