Horn Ellen

Annonse


Minister positiv til nettnemnd

Horn EllenHorn sier til Regjeringen ser svært positivt på at IKT-bransjen ønsker å etablere en nettnemnd.

– Det er viktig at bransjen selv tar et ansvar for å regulere innhold på nett, sier hun i følge Aftenposten.

Nettnemnda blir et slags nettets motstykke til Pressens Faglige Utvalg. Nemndas mandat blir å komme med uttalelser og pålegg i forbindelse med regelbrudd på nettet. Nemnda skal blant annet kunne pålegge å stenge tjenester som ikke overholder regelverket.

Ellen Horn sier videre at kulturdepartementet har oppnevnt en ekspertgruppe som skal vurdere i hvilken grad straffelovens regler om redaktøransvar gjelder for nettbaserte tjenester. Gruppen skal eventuelt komme med forslag om lovendringer.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse