Annonse


NetCom forsvarer avlytting

Flere norske medier har de siste dagene gått hardt ut mot NetCom og deres telefonavlytting av ansatte. Avisen Computerworld er blant dem som går aller hardest ut.

Beskyldes for å være horrible

– Avsløringene tyder på at NetCom har en kultur vi ikke trodde var mulig å finne i Norge, skriver Computerworld på leder plass og beskylder dere for å være horrible. Er dere virkelig så ille som de skal ha de til?

– Nei, vi anser ikke NetCom for å være et horribelt sted å jobbe og vi ivaretar våre ansattes interesser på en gode måte, sier Guri Wormdahl, til ITavisen.no.

– Personloven ble nylig endret. Det vi skulle gjort i forkant var å skaffe en konsesjon for mulighet til å avlytte etter avtale med ansatte. Loven krever nå individuelle avtaler i motsetning til tidligere.

Annonse


Blitt informert dagen i forveien

Wormdahl hevder de ansatte hele tiden har vært klar over at det har blitt foretatt stikkprøver, og at de ansatte på forhånd har blitt informert om saken. Dette innebærer for eksempel at man dagen i forveien har blitt informert om at dette vil skje.

At NetCom benytter sitt system til å måle hvor mange samtaler den enkelte har tatt, og hvor lengde disse har vart, mener Wormdahl er en nødvendighet.

– Dette handler aller mest om planlegging og oversikt over trafikken. Vi må til enhver tid vite hvordan vi skal være bemannet, og dette er vanlig prosedyre hos alle store kunde- og call-sentre der i blant Telenor og ulike forsikringsselskap.

Brukes som planleggingsverktøy

Wormdahl kaller dette systemet for et nødvendig planleggingsverktøy, og ikke minst viktig for å følge opp hver ansatt. En metode som også har vært forsøkt var at gruppeleder har sittet ved siden av den ansatte og observert arbeidsmetodene. Dette fungerte dårlig og virket stressende på flere, og av den grunn har man heller observert over telefon.

Hun understreker igjen at NetCom ikke har noe ønske om å drive ulovlig overvåking av ansatte, men kan ikke helt avvise at enkelte gruppeledere kan ha misbrukt sin posisjon.

Krav om effektivitet vs. gode arbeidsforhold

En rekke forskningsrapporter om arbeidsforhold har den siste tiden satt et kritisk søkelys på call-sentre. Arbeidssituasjonen man her finner med høye krav til effektivitet, hevdes å fremme stress og utbrenthet.

Paragraf 1 i Arbeidsmiljøloven sier at arbeidsmiljøet skal tilrettelegges på en slik måte at det gir trygghet mot psykologiske skadevirkninger. At kravet til effektivitet og tempo i arbeidslivet kan virke utmattende på en rekke arbeidsgrupper er det liten tvil om, men hva som egentlig medfører psykologiske skadevirkninger gjenstår å vise.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse