Annonse


Bredbånd med tale og data

Hvis du eksempelvis bestiller ADSL (Asyncron Digital Subscriber Line) fra Telenor, så må du i dag i tillegg ha et telefonabonnement (analog eller ISDN) dersom du skal gjennomføre en telefonsamtale. Men om kort tid kan det (i hvert fall teknisk sett) ikke lenger være nødvendig.

Tyske Siemens har nemlig utviklet en løsning som gjør det mulig å kjøre data og tale samtidig over kopperlinjer. De kaller det VoDSL – eller voice-over-DSL.

I følge Siemens kan man kjøre opptil 30 samtidige samtaler over en DSL-linje. Tale og datapakker sendes over samme linje, men tale blir gitt høyere prioritet enn data. Dette gjør det mulig å sikre god nok kvalitet på samtalene.

Så spørs det om Telenor og andre DSL-tilbydere kommer med tilbud om VoDSL, eller om vi fortsatt må ha et separat telefonabonnement i tillegg til xDSL-abonnementet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse