Arnt Sommerlund

Annonse


Blåser i mobilstråling

Arnt SommerlundITavisen.no har via en uhøytidelig webspørring spurt våre lesere om de frykter at stråling fra mobiltelefonen er skadelig.

Av et utvalg på 217 personer svarte 47,5 prosent at de hadde andre ting å bekymre seg over. 16,5 prosent svarte at det kan være farlig med stråling, men at det å ringe er viktigere.

Men noen få har endret sine vaner. 21,7 prosent begrenser ringingen fordi de frykter stråling. 14, 3 prosent mener at stråling er en av mange grunner til å sky mobiltelefoner.

Leserne av ITavisen.no hadde følgende svaralternativer:
1.Nei, jeg har andre ting å bekymre meg over
2.Det kan nok være farlig, men å ringe er viktigere
3. Ja, og derfor begrenser jeg ringingen
4. Stråling er en av mange grunner til å sky den

Annonse
Ikke noe å frykte?

Mobilselskapene hevder hardnakket at brukerne ikke har noe å frykte, da strålingen fra mobiltelefonen er helt ufarlig. I hele verden er det nå igangsatt forskningsprosjekter som undersøker mulige strålingsskader.

En amerikansk undersøkelse som nylig ble offentliggjort, mente å påvise at mobilbruk ikke førte til svulst på hjernen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse