datanerd liten

Annonse


Flere IT-jobber i 2001

datanerd liten

Selv om de fleste selskaper hadde forutsett nedgangen i etterspørsel etter IT-arbeidere i etterkant av Y2K-boblen, hadde få regnet med fallet i .com-næringen. Men ettersom man likevel hadde regnet med en voldsom nedgang i antall ansatte, er resultatet paradoksalt nok et ønske i IT-bedrifter om å øke staben neste år.

I følge NCCs rapport »Salaries and Staff in IT 2001» planlegger 57 prosent av de spurte bedriftene i Storbritannia en økning i antall IT-ansatte neste år. Rapporten viser videre en økning på totalt 13 prosent i IT-personell over de neste to årene, i følge IT-director.

Som om ikke det var nok, påstår rapporten at lønningene i IT-sektoren vil øke med 8,3 prosent neste år, hvilket er godt over prisstigningen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse