Tele- og dataforbruk øker kraftig

Telefon pil opp

Telefon pil oppDe siste tallene fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at nordmenn brukte gjennomsnittlig 6.060 kroner av husholdningsbudsjettet på teletjenester i 1999, mot 4.220 kroner i 1998. Dette representerer en økning på nesten 44 prosent!

Økning

Tidligere har den årlige økningen vært marginal – 1999 markerer starten på en utvikling som nok vil fortsette noen år fremover, med stadig nye teletjenester på markedet.

– Både for teletjenester og IT-utstyr ser vi en markant økning, bekrefter rådgiver Eiliv Mørk i SSB til ITavisen.no.

Annonse

– Nordmenn brukte nesten 50 prosent mer penger på IT-utstyr i fjor enn året før – 2.398 kroner av husholdningsbudsjettet gikk med til datamaskiner og annet i 1999, mot 1.667 i 1998.

For teleutstyr er tallene henholdsvis 225 kroner i -98 og 535 kroner i -99.

Undersøkelsen viser også at nordmenn for første gang siden SSB startet sine målinger, bruker mer på kultur- og fritidsaktiviteter enn på matvarer. SSB opplyser at dette er en følge av en vedvarende velstandsutvikling – det er vanlig at det brukes en prosentvis mindre andel av inntekten på mat jo høyere inntekten blir.

Annonse
Annonse