Annonse


«Passiv» mobilstråling kan også skade

Laboratorie-forskning med rotter utført av Lund Universitet viser at stråling fra mobiltelefoner gjør hjernen mer mottakelig for potensielt giftige og skadelige stoffer.

Gjennom en serie forsøk ble rottene utsatt for elektromagnetisk stråling av samme type og styrke som fra vanlige mobiltelefoner på over en meters hold. Eksponeringen hadde klare påviselige effekter på rottenes blod-hjernebarriere (Blod-Brain Barrier.)

Mer gift?

– Når blod-hjernebarrieren senkes, slippes større molekyler gjennom. Dette kan bety at skadelig giftstoffer lettere får tilgang til hjernen, sier forskningsingeniør Leif Malmgren, ved radiofysisk avdeling på Lund Universitet.

Obduksjon

Rotter må obduseres for å måle effektene på blod-hjernebarrieren. Derfor er det ikke vært mulig å gjennomføre tilsvarende forsøk på mennesker. Forskerne ved Lund Universitet regner likevel med at de samme effektene vil være tilstede når mennesker blir bestrålet av mobiltelefoner.

Annonse
Liten avstand

– Strålingen tilsvarer den man kan få ved å stå 1-2 meter fra noen som snakker i mobiltelefon. Det tar over ett døgn før blod-hjernebarrieren er tilbake på normalt nivå etter eksponeringen, sier Malmgren til ITavisen.no.

Samtidig ble det gjort forsøk med samme type stråling på rotter med implantert hjernesvulst, men det ble ikke påvist noen vekst i kreftsvulstene som følge av den elektromagnetisk strålingen.

Forskningsrapporten kan du finne her.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse