Hermansen (glad)

Annonse


Børs-fornøyd Hermansen

Hermansen (glad)– Telenors børsnotering er nå gjennomført til tross for de vanskelige markedsforholdene for tele- og IT-aksjer, sier Hermansen i en pressemelding.

Aksjeprisen er satt til 42 kroner (se lenke til egen sak nedenfor). Telenor verdsatt til 74 milliarder kroner iberegnet kapitalutvidelsen som vil tilføre Telenor 15,6 milliarder kroner i ny egenkapital.

Hermansen hadde nok håpet på å hente inn mer penger – både til utenlandssatsingen og til byggingen av neste generasjon mobilnett (UMTS) i Norge.

Smiler tappert

Likevel smiler Hermansen tappert før børsnotering mandag 4. desember.

– Som et av de siste teleselskapene i Europa som blir privatisert og børsnotert, er vi glad for at Telenor nå har fått samme utgangspunkt som våre konkurrenter. Selv om vi kunne ønsket oss et lettere marked, gir børsintroduksjonen oss ikke bare en betydelig kapitaltilførsel, men også et bredere eiergrunnlag, slik at vi kan gjennomføre de strategier selskapet har lagt for videre vekst, sier han i pressemeldingen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse