Annonse


IT øker europeisk effektivitet

For første gang har EU målt hvordan informasjonsteknologien endrer økonomien i medlemslandene. Konklusjonen er entydig – den nye økonomien, som har løftet USA i flere år, påvirker effektiviteten også i Europa.

Amerikanerne jobber raskere med PCer og Internett. Det gjør det mulig for bedriftene å holde prisene nede til tross for lønnsøkninger og økt etterspørsel.

Resultatet har vært et økonomisk mirakel, som har gitt USA åtte år med sterk vekst og minimal inflasjon.

Produktiviteten i USA økte 2 prosent per år i perioden 1995 til 1999. Det var 0,5 prosentpoeng mer enn i Europa. Samtidig steg brutto nasjonalprodukt (BNP) 4,2 prosent per år i USA, mot 2 prosent i Europa.

Annonse




EU-undersøkelsen viser at økt produktivitet bidrar til 60 prosent av BNP-økningen. De teknologivante arbeiderne har dermed skapt mye av den historiske veksten i USA.

Totalt utgjør IT-sektoren 4,2 prosent av EUs samlede BNP, mot 6,8 prosent i USA. Det er imidlertid stor innbyrdes forskjell i EU, og det er ikke uventet landene i nord som har kommet lengst. I Sverige utgjør IT-sektoren 6,5 prosent av økonomien, men i Hellas bare 3,6 prosent, skriver Dagens Industri.

Våre nordiske naboer topper også IT-investeringene i Europa. I Sverige utgjør IT-investeringene 10 prosent av BNP, mot 7,2 som er gjennomsnittet i EU. I USA er IT-investeringene per person dobbelt så høy som i Europa.

(Origo)

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse