Annonse


Brannmurer stenger moroa ute

De mest effektive stenger mye moro ute.

Fast oppkobling til nettet gjør deg straks mer sårbar for angrep, og for de færreste av databrukerne er det lite ønskelig med uvedkommende som snuser på innholdet i hjemmemaskinen.

Java-blokkering anbefales

– Hvor effektiv bør en brannmur være?

– Mitt råd er at man har en Java-blokkering på hjemmemaskinen. Java holder linjen åpen, også når maskinen ikke benyttes.

Annonse
– I tillegg bør man stenge ute IRC og tjenester som Napster, sier salgssjef Hans Petter Hansen i Cisco Systems Norge.

Dersom maskinen er knyttet til arbeidsplassens nettverk anbefaler Hansen at man i tillegg har en url-filtrering og at muren merker seg forsøk på DOS-angrep.

Skjul adressen til maskinen

I likhet med andre nettilbydere ser NextGentel behovet for økt sikkerhet på hjemme-PC-en når ADSL rulles ut.

Med ADSL får også brukerne en fast IP-adresse, noe som lettere åpner for hackere til å snuse inn i maskinen. Løsningen her kan være en NAT (Network Adress Translation), som gjør at brukerne kan gjemme sin unike adresse bak IP-adressen.

Hvis da hackeren kommer seg på routeren, kan man sørge for at man automatisk konverterer til en annen adresse.

En mur mot nett kan ha flere funksjoner enn å holde en hacker ute. Den kan også bidra til å regulere hva barn og ungdom i huset, skal ha tilgang til på nett.

Gir mulighet for diskriminering

ADSL-løsningene har modemer som gjør at du kan sette en effektiv stopper for at barna benytter maskinen til tøys og fanteri. I oppsettingsprosedyren kan husstandens superbruker gi adgangskontroll for resten av brukerne i husstanden.

– Med modemet vi leverer har man anledning til å autorisere ulike tjenester, sier markedsdirektør, forteller Morten Ågenes, markedsdirektør i Nextgentel

Det innebærer at mor i huset kan bli stengt ute fra nettsteder som han regner som uegnet for sine barn, men selv vil ha tilgang til dem.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse