Annonse


Microsoft vil ha pirat-tips

Selskapet vil gjøre det enklere både å gi og få informasjon omprogramvarelisenser og piratkopiering.

– Tipstelefonen gjør

det enklere å håndtere informasjon om ulovlig bruk og distribusjon avprogramvare, samt hva som kjennetegner originale produkter. Slik ønskerMicrosoft blant annet å beskytte lovlydige kunder og forhandlere mot dem som bryter loven, heter det i en melding fra Microsoft.

Skal gi bedre service

– Vi venter at de fleste henvendelsene vil dreie seg om våreregler og ordninger for programvarelisenser. I tillegg håper vi å få kontaktmed ansatte i private og offentlige virksomheter som ønsker spesifikkinformasjon om håndtering og administrasjon av programvarelisenser.
Ogsåforhandlere som har mistanke om at deres konkurrenter ikke har rent mel iposen kommer til å ringe oss, sier Paul Udjus, anti-piracy manager forMicrosoft i Norden og Baltikum.

Microsofts har egne ansatte for saker som angår uautorisert bruk avprogramvarelisenser. Med den nye tipstelefonen går alle henvendelser tildisse.

Annonse
God erfaring ute

Tilsvarende tipstelefoner er opprettet i Storbritannia/Irland og Tyskland.De mottar henholdsvis 400 og 700 henvendelser i måneden. 66 prosent avhenvendelsene i Storbritannia/Irland, og 25 prosent av henvendelsene iTyskland, leder til aksjoner mot aktører som bryter lisensreglene.

De flesteav dem som ringer i Tyskland er sluttbrukere som frykter de har kjøptpiratkopiert programvare. I Storbritannia er det flest utviklere ogforhandlere som tipser om konkurrenter som bryter loven.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse