Annonse


SIM-kort med 64 KB minne

Etter det ITavisen.no forstår er SIM Rock 64 markedets største SIM-kort med hele 64 KB minne. Bull opplyser at det er en fordobling av dagens standard.

Noen av oss husker kanskje hjemmedatamaskinen Commodore 64, som altså hadde like mye minne som i dag finnes på et SIM-kort!

Økt sikkerhet

Kortet baseres på en Java-plattform og er i tråd med den såkalte WIM-standarden for sikre WAP-transaksjoner.

WIM (WAP Identity Module) brukes i sikkerhetsfunksjoner relatert til lagring og håndtering av informasjon som trengs for identifisering og autentisering av brukerne.

Annonse
Flere tjenester

Den økte kapasiteten gjør det mulig med mer avanserte tjenester på mobiltelefoner, slik som avansert e-post, bilder og sikre betalingsløsninger.

Det nye SIM-kortet kan for øvrig kjøre programmer utviklet for Java (Java Card 2.1).

I følge BULL skal fordelene med et javabasert kort være at utviklingstiden for nye applikasjoner reduseres, samtidig som Java er et utbredt språk blant utviklere.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse