Sommerlund (bekymret)

Annonse


Bør du kjøpe Telenor-aksjer?

Sommerlund (bekymret)I går, onsdag, ble det endelig bekreftet at Telenor skal gå på børs i før året er omme – sannsynligvis 4. desember. Og Ola og Kari Nordmann skal oppfordres til å bli medeiere. Fra 17. november kan vi bestille det politikere, byråkrater og Telenor-ledelsen vil fremme som en «folkeaksje».

Risiko eller trygghet?

Men er nå Telenor egentlig en folkeaksje?

Mange kommer trolig til å gjøre sitt første aksjekjøp i livet i forbindelse med at Telenor legges ut for salg (i første omgang bare 25 prosent av selskapet). Og da er det viktig å være klar over at aksjekjøp ER forbundet med risiko. Og aksjekjøp i telekombransjen er forbundet med enda større risiko. Alle kjenner til hvordan det gikk med Telia etter deres børsintro; Ned.

Småsparere bør derfor spørre seg selv om hvor stor del av sparepengene de kan bruke til å plassere i risikoaksjer, og hvor mange penger skal satses på tryggere spareformer?

Annonse
Aksjespareforeningen anbefaler folk flest å spre sine aksjekjøp. Det betyr at du ikke skal satse alle dine penger på bare en aksje – og i hvert fall ikke på en risikoaksje som Telenor.

Men risiko i denne forbindelsen er avhengige av om du tenker kort- eller langsiktig.

Kort eller lang sikt?

Det første og kanskje mest sentrale spørsmålet du derfor må spørre deg er:

Er du ute etter gevinst på kort eller lang sikt?

Telekombransjen svinger. Aksjen kan gå både opp og ned. Mange småsparer innen aksjer, som safer, selger hvis aksjen svinger mer enn ti prosent.

Vi kan nesten garantere at Telenor-aksjen vil svinge mer enn ti prosent. Mange småsparere vil da lett kunne få panikk, og selge unna aksjen på feil tidspunkt – til de mer proffe spekulantenes glede.

På kort sikt (de 1 til 2 første åra) er ikke Telenor-aksjen det beste for småsparere.

Forvaltere anbefaler folk å tenke 2 til 5 år når man mener langsiktig. Det tror jeg man bør tenke i forhold til Telenor også (selv om 2 til 5 år i IT-bransjen er for en evighet å regne…).

Telenor – styrke og svakheter

Men hvis man har muligheter, og råd, til å tenke langsiktig – ja da er Telenor en spennende aksje.

Telenors markedsposisjon og kundegrunnlag er bare en mindre argument for å kjøpe. Det viktigste er kanskje deres satsing på neste generasjon mobiltelefoni – UMTS, som skal gi oss forbrukere tilgang til både data, videosnutter og multimedia på mobiltelefonen.

I motsetning til andre teleoperatører i Europa, som må betale milliardbeløp for UMTS-lisenser, så kan Telenor konsentrere seg om å bruke pengene på å bygge ut nett og tjenester. Det gir et forsprang nasjonalt, og et godt utgangspunkt for å tenke internasjonalt. Telenor har satset både i Asia og i den gamle østblokken. Det kan gi en ekstra pen gevinst, men fallhøyden følger risikoen.

I internasjonal sammenheng er riktignok Hermansen & Co for smågutter å regne. Men det gjør bare selskapet til en mer attraktiv oppkjøpskandidat.

Det eneste som kan tale mot dette er at Staten kan finne på å vente for lenge med å selge seg ned til 51 prosent. Dessuten har enkelte telekomanalytikere riktignok ment at Staten må selge seg under 50 prosent for at selskapet skal bli en attraktiv telebrud for utenlandske giganter.

ITavisen.nos råd:

ITavisen.nos råd til småsparere er derfor:

Har du ikke aksjer fra før, ikke kjøp Telenor-aksjer ved børsintroduksjonen. En forventet nedgang (som med Telia) etter børsnotering kan gjøre det mer lønnsomt å kjøpe Telenor på et senere tidspunkt, enn å satse på rabattordningen ved børsintro.

Har du derimot allerede spredt noen aksjer på børsen, bør nok et par Telenor-aksjer inngå i porteføljen din. Men tenk langsiktig – få ikke panikk hvis aksjen svinger det første året – for det vil den komme til å gjøre.

Merknad:Redaksjonelle medarbeidere i ITavisen.no har ikke anledning til å eie aksjer i IT/telekom-selskaper – utover aksjer i konsernet som publikasjonen er en del av – Digital Avenue.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse