Annonse


Bredbånd til studenter

Det er høyskolestudentene samskipnad som nylig undertegnet en avtale med Bredbåndsfabrikken.

Løftet er surfing på Internett med en hastighet på 10 Megabit, og det er om lag 150 ganger raskere enn med ISDN-linje.

Avtalen gjør at studentene kan bruke Internetttjenesten «Bredbånd Hjemme» til kr. 200,- pr. måned. Da har studentene tilgang på nettet døgnet rundt. For å inkludere innenlands telefonitjeneste betaler studentene et tillegg på kr 95,- pr. måned. Fastavgift til Telenor må betales ekstra.

Denne faste telefoniavgiften dekker alle innenlandssamtaler som går under Telenors Norgespris.

Annonse


Kontrakten går over fem år. I løpet av neste år ventes det utvidet med tilbud om høykvalitets digitale tv og radiosignaler, video on demand (hjemmekino) og IP telefoni.

Bredbåndsfabrikken venter å rulle ut opplegget i uke 20. Det er i mai, midt i eksamensperioden.

Kontraktsperioden er fem år, og i løpet av denne perioden skal Bredbåndsfabrikken tilby konkurransedyktige priser på alle tjenester som leveres OAS.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse