Annonse


Batteri kortslutter maskinen

Det er ikke mer enn to uker siden Dell opplyste at batteriet til de bærbare modellene Latitude og Inspiration skulle trekkes tilbake fra markedet.

Nå går Compaq ut og tilbakekaller batteriene til Armada E700 og V300, men selskapet benekter at dette har noen sammenheng med konkurrentens batteriproblemer. Compaq-batteriene produseres av Sony, men Dell sine lages av Sanyo.

Overopphetet maskinen

Grunnen til at Compaq går ut, er at batteriet på en maskin som ble levert i perioden juni-juli, ble overopphetet og skadet maskinen.

Den defekte batteripakken utviklet noe røyk, slik at den bærbare maskinen ble skadet. Selv om bare en slik svikt er innrapportert, anser Compaq og deres batteriprodusent, at dette er en potensiell risiko på grunn av de høye temperaturnivåene og tar forholdsregler for å bedre sikkerheten.

Annonse
De batteriene som kalles tilbake har serienummer TCGK 00001-10500, 20001-21800, 40001-83100 og TCHK 40001-44700.

Ber alle bytte batteri

Compaq anbefaler samtlige som har batterier med nevnte serienumre å bytte dem ut.

Compaq ber sine kunder om å avslutte bruk av disse batteriene øyeblikkelig, utlade dem, ta dem ut av maskinen og bestille erstatningsbatteriene som tilbys gjennom utskiftingsprogrammet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse