Åpen Post webkamera

Annonse


Strengere krav til webkamera

Åpen Post webkameraFra nyttår blir all kameraovervåkning meldepliktig til Datatilsynet. Mange av dagens webkameraer er allerede ulovlige, men fra nyttår får Datatilsynet sanksjonsmuligheter.

I 2001 trer den nye Lov om personopplysninger i kraft, og det er i den forbindelse at all bruk av kameraovervåkning blir meldepliktig til Datatilsynet.

Allerede er det i dag mange kameraer, ikke minst webkameraer, som identifiserer personer og offentliggjør dette direkte over nett. Dette er heller ikke lovlig i dag dersom enkeltpersoner kan identifiseres.

– Ikke lovlige

– Det er nok mange av dagens webkameraer som ikke er lovlige. Så lenge man kan gjenkjenne en person er det ikke lovlig, sier informasjonssjef Anne Nyeggen i Datatilsynet, til ITavisen.no.

Annonse
Tidligere har det ikke vært meldeplikt for å sette opp slike kameraer, og Datatilsynet har heller ikke hatt sanksjonsmuligheter. Dette har også gjort det enklere å omgå lovverket.

– Formålet med meldeplikten er å få oversikt over omfanget av overvåkningskamera i Norge, og hvor de forskjellige kameraene er plassert. Datatilsynet vil også få muligheten til å gripe inn der vi mener at bruken er i striden med loven.

Sanksjonsmulighetene

– Hva slags type sanksjonsmuligheter vil dere ha muligheten til å iverksette?

– Først vil man få pålegg om å endre kameravinkelen, dersom de ikke har det saklig behov. Deretter kan det bli snakk om bøter og som et siste skritt politianmeldelse, men det er kun i ytterste konsekvens, forteller Nyeggen.

Betingelser som i dag stilles til kameraovervåkning er at det foreligger et saklig behov ut fra hensyn til virksomhet hos den som foretar overvåkningen. På arbeidsplasser er behovkravene ennå strengere.

Gråsoner?

Aker Brygge i Oslo er et av stedene som har installert et overvåkningskamera som går rett ut på nett. Etter det ITavisen.no erfarer kan dette være et gråsonetilfelle. For her er det til tider mulig å identifisere enkeltpersoner.

VG har også en rekke webkameraer rundt om i landet, men her ser man bybilder og ingen nærbilder av folk.

Sjekk selv ut webkameraet på Aker Brygge på www.akerbrygge.no/webcam.html.

Se SOLs oversikt over webkameraer på www.kvasir.no/c/comp/www/cam/.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse