Annonse


Det «klikker» for investorene

Selv etter kurskollapset i vår, fortsetter investorene å overse tradisjonelle målestokker som inntekter, fortjeneste og kapitaltilgang når de kjøper aksjer i nettselskap, hevder forsker Mohan Venkatachalam ved Stanford Graduate School of Business.

Investorene fokuserer istedet på nettstedets trafikk, uttrykt i antall besøk eller ”eyeballs”, per måned.

Mohan Venkatachalam har studert 80 nettselskaper og har ikke funnet en positiv sammenheng mellom antall besøk og inntekter. Men det er derimot en klar sammenheng mellom aksjekurs og antall besøkende.

I 77 av de 80 selskapene stod aksjekursen i direkte samsvar med nett-trafikken, og den varierte rundt 150 dollar, eller cirka 1400 kroner, per besøk.

Annonse
Stanford-forskeren konkluderer at nett-trafikken brukes som vurdering av nettaksjer, og at omsetning og gevinster betyr lite.

Han tror nettaktørene no konsentrerer seg om å bygge opp store kundebaser. – Men få har noe anelse om hvordan de skal utnytte kundebasen i fremtiden, sier Venkatachalam ifølge DagensIT.

(Origo)

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse