Annonse


10 milliarder til forskning

Regjeringen har valgt å kjøre en sterk profil på høyere forskning og IKT.Hovedpunktene i KUDs forslag:

 • 10.4 milliarder til forskning. Dette er en økning på om lag fem prosent.
 • 100 nye doktorgradsstipend.
 • 40 nye postdoktorstillinger.
 • 20 nye professorat øremerket kvinner.
 • 627 nye studieplasser til å øke og videre utdanning, helsefag og IKT er prioritert.
 • 200 millioner kroner for å få næringslivet til å kjøpe FoU-tjenester fra universitet og høyskoler.

  Går en litt under tallene ser en at Norges forskningsråd kan få økte bevilgninger til forskning. Det gjelder en økning på 638 millioner kroner, og vil være en økning på 2,8 prosent.

  280 studieplasser innenfor ingeniørutdanning foreslås nedlagt.

  Høgskolen i Gjøvik får etablere et sivilingeniørstudium i elektronisk publisering og multimediateknikk. Dette er en toåring påbygging til eksisterende kurs.

  For grunnskole og videregående opplæring er det foreslått en ekstra bevilgning på 100 millioner kroner til IKT (informasjons og kommunikasjonsteknologi).

  Annonse


 • Annonse


  Annonse


  Annonse