mobil og kredittkort

Annonse


Mobilen erstatter smartkort

mobil og kredittkortNår telegigantene satser kan smartkortene bli skjøvet til side.

Mens det i Norge til nå har vært snakket mye om å ringe brusautomater og betale flaskene digitalt, utvides løsningene i andre land fortløpende.

Smartkortløsninger er fremdeles i bildet, men utviklingen går mot å legge betalingsløsningene inn i selve mobiltelefonen.

Kontant betaling

Nylig lanserte SmartTrust, et heleid datterselskap av den innovative finske teleoperatøren Sonera, et nytt system, TopUp. Det er beregnet på kontantkortbrukerne, som får en enkel løsning for å fylle på sin kontantbeholdning i mobiltelefonene.

Annonse
»Påfyllet» kan rett og slett gjøres med mobiltelefonen – hvor som helst, når som helst – ved å slå inn en sikker PIN-kode på håndsettet, som automatisk genererer en SMS-melding som bekrefter identiteten på både brukeren og betalingen.

Tidligere har SmartTrust lansert sine løsninger for elektronisk signatur og sertifisering, bygget på PKI (Public Key Infrastructure) i en rekke land.

Enormt marked

Men også andre er ute etter dette markedet, som vil bli enormt.
Mobilprodusenten Motorola har i samarbeid med MasterCard utviklet et system som nå lanseres i Frankrike. Motorola leverer en million mobiltelefoner med såkalt »dual slot», av typen Motorola Timeport til France Telecom.

Hele 35 millioner franskmenn som har betalingskort av typen Carte Bancaire, vil kunne bruke denne tjenesten om de skaffer seg WAP-telefoner. Motorola-telefonen inneholder en kortleser i én av sine »slots».

MasterCard har utviklet et chip-basert debiterings- og krediteringsystem, M/Chip, som integreres i telefonene til Motorola, sammen med elektronisk cash-systemet Mondex, småpengesystemet som også er med i Posten/Norsk Tipping-samarbeidet.

Mastercard er også i samarbeid med Ericsson og Nokia for å utvikle lignende funksjoner for deres håndsett.

En annen, og betydelig enklere løsning lanseres i Spania, i et samarbeid mellom Telefonica Moviles og den spanske banken BBVA. Dette systemet, Movilpago, er ikke WAP-basert og krever heller ikke noe nytt SIM-kort, men benytter vanlig GSM-teknologi.

Movilpago tas i bruk i Spania i høst, men systemet skal snart eksporteres til over 30 land.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse