Annonse


Motorola gir ikke opp Epoc

Palm Computing bruker sitt eget operativsystetm Palm OS, mens Symbian benytter Epoc, som opprinnelig er Psions operativsystem.

Partnerne i Symbian, deriblant Nokia, Ericsson, Matsuhita og Motorola, det derfor riktig snarest å gå ut med et dementi: Motorola skal fortsatt delta i Symbian, som har som mål å lage en felles plattform for morgendagens smarte mobiltelefoner og lommedatamaskiner.

– Skal lage Epoc-telefoner

– Motorola forblir en dedikert partner som aksjonær i Symbian. Motorola bekrefter også at vi er forpliktet til et felles utviklingsprogram med Psion om å levere PDA-mobiler i 2001, sier vise-president AL Zabarsky i Morotola Personal Communications Sector.

Annonse


Symbina opplyser at det så langt skal lages og leveres om lag 20 forskjeligge PDA-mobiler og kommunikatorer i 2001. Bak disse står Ericsson, Nokia, Matsuhita, Psion, Sanyo og Sony.

Avviser ikke Palm

Offisielt ønsker Symbian Motorolas samarbeid med Palm velkommen. De mener dette bare vil utvide bredden på tilbudet innen smarte mobiltelefoner og lommedatamaskiner, samt øke det totale markedet.