Annonse


Nett-protest mot utbytteskatt

Mange i Internett-bransjen i Norge frykter skatt på aksjeutbytte kan hindre tilgang på kapital og investorer for å starte nye selskaper.

Opprop

First Tuesday har lagt ut følgende opprop på Internett:

Nei til innføring av utbytteskatt

First Tuesday Norge er Nordens største uformelle nettverk for selskaper, investorer, gründere og ansatte i den nye økonomien. Flere enn 2500 personer tilhører nettverket som møtes på månedlig basis i Oslo, Kristiansand, Trondheim, Stavanger, Bergen og Mjøs-regionen. De fleste av virksomhetene som møtes er avhengige av risikovillig kapital.

Annonse
Regjeringens forslag om innføring av skatt på utbytte vil vesentlig forverre mulighetene for nye selskaper å få finansiering. Som initiativtagere for First Tuesday, har vi derfor bedt vårt nettverk skrive under på følgende opprop mot forslaget om innføring av skatt på utbytte. Nei til innføring av utbytteskatt!

Skatt på utbytte vil bidra til å hindre sårt tiltrengte nyetableringer som Norge trenger for å holde seg i front i den nye økonomien. Utbytteskatt fører direkte til at kapital ikke taes ut av etablerte bedrifter og investeres i nye bedrifter.

Norge har allerede i dag for liten tilgang på risikovillig kapital. Skatt på utbytte vil direkte bidra til at det blir enda vanskeligere å få penger til å starte nye virksomheter i Norge. Skatt på utbytte gjør at det blir enda vanskeligere å være gründer i Norge. Sjansen for at en initiativtaker noengang skal få igjen for sin investering av tid og penger blir enda mindre.

Dersom man ønsker stimulere initiativrike, kreative mennesker som ønsker å skape nye verdier i Norge, er skatt på utbytte med på å øke sannsynligheten for at gode prosjekter, ideer og mennesker flytter ut av Norge.

Protesoppropet er lagt ut på følgende web-adresse: 193.71.196.176/aksjeskatt/

I følge First Tuesday vil underskriftene bli overlevert finansminster og Stortingets finanskomite i kombinasjon med en eventuell pressekonferanse.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse