Annonse


Statsstøtte til e-handel

Da næringsminister Grete Knutsen ble statsråd, var ikke (HSH) Handels og Serviceorganisasjonens Hovedorganisasjon sene om å banke på døren. De ba om 380 millioner kroner i statsstøtte for å ruste opp norske handelsbedrifter.

HSH ønsket å få fortgang på norske småbedrifters satsing på e-handel, for å møte konkurransen fra utenlandske e-handelsbedrifter.

E-minister Knutsen lovte å se på saken. Etter en analyse av utfordringene, har HSH til dels fått gjennomslag for sitt initiativ.

SND og Forskningsrådet trekkes inn

I det kommende statsbudsjettet settes av cirka 50 millioner kroner til prosjektet. HSH skal ha en ledende rolle i prosjektet, men også Statens- Nærings og Distriktsutviklingsfond og Forskningsrådet skal trekkes inn i arbeidet, skriver Aftenposten.

Bestilling, sending av fakturaer, betaling, salg og markedsføring er noen av aktivitetene småbedriftene skal lære å gjøre elektronisk. Målet er også å danne felles møteplasser på nett.