UPC Logo

Annonse


UPC samler bedriftssatsingen

UPC Logo– Dette er en viktig, i forhold til åkunne sette ytterligere fokus på å lykkes med vår satsning påbedriftsmarkedet i Norge til det beste for våre kunder, sieradm. direktør Lars Helgerud Andersen i UPC Nord-Europa.

I Norge vil kjernen i Priority Telecom Norge bestå av deler av UPC i Oslo, UPC Østfold og Vestfold, som tidligere het ElTele Østfold og Vestfold. Selskapet er allerede etablert i byene Fredrikstad, Sandefjord og Oslo, heter det i en melding fra selskapet.
Hovedkvarteret blir i Fredrikstad.

Nasjonal aktør

– Jeg ser det som en klar fordel at vi nå samles i et eget selskap som kunskal konsentrere seg om bedriftsmarkedet. Det vil medføre at vi blir endasterkere på det regionale og lokale plan.
For gjennom vårt internasjonaleengasjement, vil våre norske kunder få tilgang på kunnskap og kompetanse somsvært få av våre konkurrenter kan tilby, sier Runar Hansesætre,adm. direktør i Priority Telecom Norge.

Trenger flere

Det nye selskapet, som ble etablert 1. september, vil få 80 medarbeidere iNorge.
– Slik markedet ser ut til å utvikle seg her til lands, vil vi i nær fremtid ha behov for å øke staben, sier Hansesætre.

Utvidet samarbeid

– Våre arbeidsområder vil omfatte alle tjenester innenfor telecom, fralevering av trafikktjenester til å fungere som problemløser og rådgiver. Vivil også fortsette å utvikle vår kompetanse på Internett, Telefoni ogASP/driftsløsninger, slutter Runar Hansesætre.