deskill.

Annonse


Vanskelig å bedømme dekningsgrad

deskill.Det er dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor Mobil som hevder dette overfor ITavisen.no.

De syv UMTS-søknadene varierer tilsynelatende sterkt i distriktsprofil og dekningsgrad. Mens Broadband Mobil ASA (Sonera / Enitel) lover 80 prosent dekningsgrad og tilstedeværelse på alle tettsteder med mer enn 1.000 innbyggere, nøyer Businessnet (Tele1 Europe/ Western Wireless) seg med kun å love å bygge ut i de 26 største byene.Mangel på informasjon i det søknadsmaterialet som er offentlig tilgjengelig, gjør at dekningsdirektøren i Telenor Mobil nå stiller spørsmålstegn ved om konkurrentene i praksis vil være i stand til å oppfylle sine egne løfter til dekningsgrad.

Problem med datahastigheten

Samferdselsdepartementet krever i konsesjonsutlysningen at dataoverføringene skal ha en bitrate på minimum 144 kbit/s. Maksimum 384 kbit/s.

– Det er ikke sikkert at alle UMTS-søkerne vil kunne oppfylle dette kravet i randsonene av sine angitte dekningsområder, hevder dekningsdirektøren i Telenor Mobil.

Annonse




Den reelle dekningsgraden avgjøres i stor grad av hvilken feltstyrke signalene har i randsonene. Utenfor tettbygde strøk vil det tilsi en avstand på omtrent tre kilometer fra nærmeste basestasjon. Feltstyrken vil være utslagsgivende for hvilken bitrate databrukerne i området vil kunne håpe på å oppnå.

Svenskene krever info

– Selv små variasjoner i feltstyrken vil få store utslag for datahastigheten. Synker feltstyrken med tre dbm, for eksempel fra – 84 til – 87 dbm, vil brukere i randsonene kunne oppleve at datahastigheten halveres, hevder Amundsen.

– De norske konsesjonskravene inneholder ikke, i motsetning til de svenske, krav til slik at søkerne skal informere om feltstyrke, fastslår dekningsdirektøren i Telenor Mobil.

– Dette kan være årsak til de store variasjonene i angitt dekningsgrad i de ulike søknadene, tror han.

De svenske myndighetene krever at feltstyrken på UTMS-signalene skal være – 84 dbm i randsonene. Telenor Mobil har lagt seg omtrent på det nivået som de svenske myndighetene krever, ifølge dekningsdirektøren.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse