Annonse


i-mode: Lek viktigere en nytte

I følge de siste tallene om NTT DoCoMos i-mode service er det de underholdningsrelaterte sidene som er suverent mest populære blant japanerne.

En rapport fra ABN AMRO slår fast at 64 prosent av trafikken til de offisielle i-mode sidene går til underholdningstjenester. På annenplass følger nyheter, som utgjør 19 prosent av trafikken.

Billettservice utgjør 5 prosent, mens 4 prosent av trafikken går til sider for finansielle tjenester.

Vokser raskt

DoCoMo passerte nylig 10 millioner abonnenter på sin i-modeservice, og har til sammen mer enn 1000 offisielle nettsider. I tillegg til disse kommer de uoffisielle sidene, som i følge beregningene skal utgjøre ca 20.000 sider.

DoCoMo anslår trafikken til de uoffisielle sidene til å utgjøre om lag 40 prosent av all i-mode trafikk.