Annonse


Stadig raskere telefoner

Måten mobiltelefonen vil fungere på når først GSM-nettet blir oppgradert med den raskere GPRS-standarden og seinere til UMTS, er at hvert apparat vil støtte GSM, GPRS og UMTS.

Dersom man bare snakker i telefonen spiller det for så vidt ingen vesentlig rolle hvilket av nettene som benyttes, men ved dataoverføringer blir dette særdeles viktig.

Neste fase

UMTS kommer i første fase med hastigheter på rundt 144 kilobit/s. Dette er det dobbelte av de raskeste modemene i dag, og litt hurtigere enn to ISDN-kanaler, som svært mange benytter til surfing på Internett hjemmefra. Men denne hastigheten er et slags teoretisk minimum. Det vil i første fase være teoretisk mulig å få hastigheter opp til 384 kilobit/s.

Hastigheten i UMTS-nettet vil ikke stoppe her. I løpet av tre-fire år etter at de første telefonene er på markedet, vil nettet bli oppgradert og utbygd slik at den teoretiske grensen på 2 megabit/s rykker nærmere.

Annonse


En annen begrensning på både GPRS og UMTS er at begge disse teknologiene, som sender datapakker, deler kapasiteten på en basestasjon med andre brukere som er ute i samme ærend. Er det flere databrukere vil de dele kapasiteten.

Stå stille!

Både GPRS og UMTS er også laget slik at den sikrer kvalitet på overføringen. Det betyr at om man er langt fra en basestasjon, eller i bevegelse, vil systemet sette ned overføringshastigheten for å sikre god kvalitet på sendingen.

Avstanden til basestasjonen og bevegelse vil dermed få mye å si for hvor stor kapasitet brukerne får i det enkelte tilfellet.

UMTS kan sees på som en utvidelse av GSM-nettet. Dette betyr at dersom det ikke er UMTS-dekning, velger telefonen det vanlige GSM-nettet i stedet. Når myndighetene i tillegg har gitt alle UMTS-utbyggerne rett til å benytte Telenor og NetComs GSM-nett vil det for brukerne av taletelefoni ikke bli så viktig å velge rett leverandør i forhold til hvor de bor.

GPRS vil i første omgang gi en datahastighet på omkring 40 kilobit per sekund. Når andre fase av GPRS-utrullingen er klar høsten 2001 – samtidig med UMTS – vil den opplevde hastigheten være om lag 80 kilobit/s.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse