Telenordia

Annonse


Telenor søker UMTS i Sverige

Telenordia– Ja, vi søker UMTS-lisens, og vi søker som «oss själva», sier informasjonsjef Elisabeth Järstrand i Telenordia på vårt direkte spørsmål. Det innebærer at ingen andre partnere inviteres inn i noe UMTS-konsortium.

Telenor har ikke planer om å søke svensk UMTS-lisens på egen hånd. – Telenors mobilvirksomhet i Sverige vil skje i regi av Telenordia, sier kommunikasjonsdirektør Dag Vangsnes i Telenor Mobile Communications.

Telenordia er i dag en fullverdig tjenestetilbyder innenfor telefoni og Internett tilover 400.000 kunder i det svenske marked, men er verken operatør eller tjenestetilbyder innen mobiltelefoni. Selskapet har tidligere hatt en lisens for å bygge et GSM 1800-nett i Sverige, men har levert det ubenyttet tilbake til Post og telestyrelsen.

GSM-konkurrent til våren?

– Frekvensen for GSM inngår i UMTS-frekvensene slik de er definert i den svenske lisensutlysningen, sier Järstrand, som ikke vil bekrefte om Telenordia søker GSM-lisens i tillegg til UMTS før søknadsfristen utløper.

Annonse


Ifølge den svenske Post & Telestyrelsen (PTS) kan det også tildeles flere GSM-lisenser i forbindelse med UMTS-lisensene. Det åpner muligheten for at Telenor gjennom Telenordia kan gi de svenske operatørene Telia Mobile, Comviq og Europolitan konkurranse på GSM-mobiltelefoni allerede før neste sommer.

Nordisk konkurranse

Med Telenor på banen i Sverige og Telia som eier av NetCom i Norge ligger det an til full mobilkonkurranse over hele Norden mellom de tidligere fusjonspartnerne. Det tas for gitt at Sonofon, hvor Telenor eier 53,5 prosent, vil søke UMTS-lisens i Danmark, hvor Telia har sitt eget GSM-nett og etter all sannsynlighet søker UMTS-lisens i tillegg.

Tele Danmark stiller derimot langt svakere. I Norge begrenser selskapet seg til en uklart intensjonsavtale med Tele2, mens i Sverige blir danskene henvist til samarbeide med Telenor i Telenordia.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse