Annonse


Telenor med mest kompetanse

Deres storsatsing på Djuice som mobil Internett-portal er et eksempel på styrke de andre ikke har i tilsvarende monn.

Ettersom Telenor er såpass stor i markedet fra før vil deres satsing ha liten effekt på markedsutviklingen.

De presenterer så langt ingen innholdsallianser. Både NetCom og Telenor har ikke brydd seg med det, men utsetter begge slike aktiviteter i stor ro.

På den andre siden har nykommere som Orkla og Orange lagt meget stor vekt på dette punktet. Det har også vi valgt å gjøre i denne vurderingen. I deptet kriterier står det:
“..bredde og kvalitet i søkerens tilbud av mobiltelefonitjenester”.

Vi antar at det da er innhold på mobilt Internett det er snakk om da f.eks. talekvalitet o.l. vel må ansees å være marginalt i UMTS-sammenheng.

  Nr. 2 – TELENOR
1  Utbygging – hastighet, bredde ( poeng x 2) 14
2 Kompetanse 10
3 Effekt markedsutvikling   7
4 Distriktspolitisk profil   8
5 Integrasjon andre nett 10
6 Tjenestekvalitet  10
7 Internasjonal styrke   9
8 Innholdsallianser   4
9 Internett/ portal 10
TOTALT 82

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse