Annonse


Nye tanker fra Orange

Deres løfter er noe mindre ambisiøse enn Broadnets og Tele2, men ikke langt unna.

Deres inntreden vil ha en meget positiv innflytelse på markedsutviklingen. De representerer nye og spennede tanker og konstellasjoner.

Orange er verdens nest største mobiloperatør og har suveren internasjonal styrke og mulighet for samkjøring med Danmark (Mobilix). På transmisjonssiden kan de integrere med BaneTele.

På bredbåndssiden i fastnettet med Bredbåndsbolaget. Deres svakeste punkt er sannsynligvis utviklingen av en mobil Internettportal.

Merk! Orange har også et klart industripolitisk frieri innbygd noe vi for såvidt også kan si om Orklas søknad. Men dette er et punkt som departementets kriterier ikke åpnet for å vektlegge. Derfor har vi heller ikke gjort det.

  Nr. 1 – ORANGE NORGE
1  Utbygging – hastighet, bredde ( poeng x 2) 18
2 Kompetanse   8
3 Effekt markedsutvikling  10
4 Distriktspolitisk profil   8
5 Integrasjon andre nett   7
6 Tjenestekvalitet    8
7 Internasjonal styrke 10
8 Innholdsallianser   9
9 Internett/ portal   7
TOTALT 85

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse