Annonse


Smelter avis, TV og tele

– A-pressens 49 lokalaviser og sju lokal-TV-stasjoner kan produsere en stor mengde innhold for Telenors bredbåndstjenester, sier konsernsjef Alf Hildrum.

A-pressen vil også utvikle bredbåndsportaler og tar sikte på å innlemme sitt nyhetsbyrå Apor i samarbeidet, ifølge Hildrum.

Telenor Bredbånd-sjef Stig Eide Sivertsen sier samarbeidsavtalen er »strategisk viktig», men likefullt »ikke-ekskluderende». Telenor Bredbånd vil være åpen for også andre innholdsleverandører, som for eksempel NRK og Schibsted.

Bredbånd trenger innhold

Men med Telenors 15 prosent eierandel er selskapet A-pressens tredje største eier, etter fagbevegelsen og det finske mediahuset Sanoma. Hildrum kunne opplyse at fagbevegelsen totalt selger seg ned med vel 4-5 prosent. Før Telenors inntreden hadde fagbevegelsen og Sanoma vel 30 prosent eierandel hver, opplyser Hildrum.

Annonse


Telenors siktemål med avtalen er også å stimulere innholdsproduksjon for bredbånd. – Vi ønsker så snart som mulig å komme forbi høna-og-egget-stadiet, hvor bredbånd ikke blir etterspurt fordi det ikke er nok innholdstjenester, mens innholdet mangler fordi det ikke er etterspørsel fra publikum, sier strategidirektør Erik Nord i Telenor Bredbånd.

Generell konvergens

Telenors-sjef Tormod Hermansen sa allerede i juni, ved introduksjonen av Zonavi, et selskap som inviterer til samarbeid med innholdsleverandører, at Telenor kan tenke seg å gå inn som minoritetseier i medieselskap. Det tok altså ikke stort mer enn to måneder før den første avtalen var i boks.

Konvergensen vil heller ikke stoppe med bredbånd. Da Telenor Mobil la fram sin UMTS-søknad mandag uten å presentere en eneste innholdspartner sa administrerende direktør Ingvild Myhre at Telenor-konsernet kan tenke seg allianser med innholdsleverandører på flere teknologiske plattformer.

Eide Sivertsen bekrefter at dette er en prosess som nå er i gang. – Telenor er et mangehodet konsern som gjerne vil fremstå som bred samarbeidspartner. Ja, vi ønsker innholdet ut på flere plattformer, sier han.

Uproblematisk

Verken A-pressen og Telenor ser det som problematisk at Norges største selskap går inn som eier i et mediehus, og retter seg heller etter de politiske signaler, som statsminister Jens Stoltenberg nylig stemte i med, at det er av nasjonal viktighet å dyrke frem norsk innhold i de nye mediekanalene.

Hildrum antydet endog at samarbeidet med Telenor kan utvides til å omfatte Russland, hvor Telenor er sterkt inne på mobilmarkedet, mens A-pressen prøver å finne fotfeste som avisaktør og leverandør av innhold i digitale kanaler.

Hildrum avviste derimot at det i samarbeidet ligger bredbåndsføringer for TV2, som A-pressen eier en tredel av. Men med sine 15 prosent i A-pressen eier Telenor indirekte 5 prosent også av TV2.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse