Ringmar, Henrik Tele2

Annonse


– Telenor lurer kundene

Ringmar, Henrik Tele2Igjen har debatten startet om Telenors abonnementsavgifter for fasttelefoni, og både politikere og Telenors konkurrenter går nå kraftig ut mot telegigantens prispolitikk.

– Telenor flytter fortsatt inntekter fra konkurranseutsatt marked til ikke konkurranse utsatt marked. Med sine høye abonnementspriser gjør de det dyrere for kundene å ringe, og hindrer konkurrenten i å delta på like vilkår, sier adm. direktør Henrik Ringmar i Tele2, til ITavisen.no. Ringmar mener Telenor inntar en meget bakstreversk holdning, og at det er kundene som taper på dette.

– Med sin startavgift og høye abonnementspris lurer Telenor kundene, sier Ringmar.

Det er Post og teletilsynet (PT) som vurderer om Telenors inntekter overstiger det urimelige i forhold til kostnadene.

Annonse
PT har begrensede fullmakter

I følge Ringmar har Post- og teletilsynet begrensede fullmakter når de gjelder å gå inn på de spesifikke inntektene og utgiftene i Telenors regnskap, og på denne måten blir det enklere for Telenor å fremlegge tallene på en slik måte at PT ikke kan komme med påtale.

– Jeg innrømmer at Telenor er dyktige til å håndtere myndighetene og beskytte sin virksomhet, sier Ringmar. Tele2-sjefen mener at både myndigheter og kunder burde være mer kritiske til Telenors prisfastsetting.

For to år siden utgjorde abonnementsavgiften kun 20-25 prosent av kundene sine telefonutgifter, mens nå utgjør avgiften 35-40 prosent av utgiften. Ringmar hevder han kunne drevet nettet 30 prosent billigere enn det Telenor gjør i dag, og abonnementsavgiften burde ligge på cirka 300 kroner i kvartalet.

– Telenor forskyver vedtak

Telenor har frigjort den siste biten med kabel, slik at konkurrentene kan gi et fullverdig teletilbud til sine abonnenter. Men det er også Telenor som fastsetter prisen for å opprettholde og drifte nettverket, og det er her abonnementsprisen kommer inn. Den har steget kraftig de siste årene, og det er denne man nå vil til livs.

– Telenor har stadig forskjøvet vedtaket om at konkurrentene skal ha tilgang til aksessnettet, og gjentatte ganger har vi sett at de forskyver forpliktelser de har blitt pålagt.

En løsning Ringmar skisserer er at PT skal få utvidede fullmakter for å kunne gå Telenor nærmere i sømmene.

Krever europeisk oversikt

Oddvard Nilsen (H), leder i samferdselskomiteen, har i flere år kritisert Telenors monopolsituasjon i telemarkedet. Tidligere i uken uttalte Nilsen til NRK, at han nå krever en oversikt fra Samferdselsdepartementet på de ulike abonnementsprisene rundt om i Europa. Nilsen hevder at Telenor i dag har den høyeste abonnementsprisen i hele Europa.

– Jeg tror ikke svaret er at PT får mer makt, men man burde heller vurdere hvorvidt Konkurransetilsynet skal ha mer makt i telepolitikken. Uansett må man gjøre noe med dagens rolleblanding, der PT ligger under Samferdselsdepartementet, uttaler Nilsen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse