Annonse


86.000 i telestreik i USA

Verizon er USAs største teleselskap, målt i antall ansatte.

I følge New York Times har ledelsen i Verizon vært arrogante i sitt forhold til fagforeningene i selskapet. Samtidig har disse ventet på en mulighet for å demonstrere fagforeningenes plass i den nye økonomien.

Verizon beskyldes for å ha tatt for lett på forhandlingene med foreningene, og for å ha vært for lite villige til å komme i møte. Først rett før bruddet fikk fagforeningene adgang til å organisere ansatte i selskapets avdelinger for trådløs virksomhet.

På Manhattan ble fem politimenn tirsdag sendt til et sykehus onsdag etter at de ble oversprøytet med fugleskitt og annet søppel fra Verizons 41-etasjers store hovedkvarter. Politiet overvåket streikevakter.

Annonse


I følge fagforeningene er det meldt om ni separate tilfelle av at sjefer har kjørt på streikevakter, uten at noen er komme til skade.

Ledelsen i Verizon sier at medlemmer av fagforeninger har kastet flasker, steiner og egg på ledere som har prøvd å komme inn i selskapets bygninger. 24 organiserte skal hittil være arresterte under streiken.

Verizon startet sin kampanje for å gjøre sitt nye navn kjent 1. august. Til tross for rekordlange køer hos de lokale feilmeldingene går denne kampanjen uforstyrret.

Annonse