Annonse


Unge på nettet bruker mest media

Undersøkelsen blant 5.000 amerikanske barn i alderen seks til elleve viser at nettbrukerne konsumerer mer TV, film, tidsskrifter og bøker enn andre barn i aldersgruppen.

58 prosent av de nettbrukende barna befinner seg i alderen ni til elleve, og det er ikke noe tegn til kjønnsvariasjoner, viser studien fra Simmons Market Research Bureau.

En annen overraskelse er at nettbrukerne er mer opptatt av fysisk aktivitet enn sine jevnaldrende. Nettbrukernes sportsfavoritter er svømming, sykling og bowling, viser undersøkelsen.

80 prosent av de nettbrukende barna har bestemt seg for å gå på universitet eller høyskole, mot 72 prosent av de andre, skriver bransjetidsskriftet eMarketer.

(Origo)

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse